securing your world

Gemeente Hilversum

Toezicht en communicatie dammen jeugdoverlast in

In 2008 werd de gemeente Hilversum plotseling geconfronteerd met jeugdoverlast in de Vogelbuurt, waarover de media breeduit berichtten. Onder deze druk werden binnen een week maatregelen getroffen. Van extra buurtbijeenkomsten tot de inzet van toezichthouders van G4S. “Het vertrouwen moest snel terug,” vertelt Koen Kokkeler, senior beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en sectiechef Algemene Kabinetszaken.

“Hilversum is een diverse gemeente”, typeert Kokkeler. De stad telt 85.000 inwoners, waarvan relatief veel senioren en tweeverdieners. De woningbouw is uiteenlopend: van villawijken als Trompenberg tot authentieke volksbuurtjes. 

De grootste overlast in Hilversum die ervaren wordt is afkomstig van jongeren, weet Kokkeler. “Om inzicht te krijgen in de aard en plaats, hanteren we een classificatiesysteem van overlastgevende locaties. We tellen er in Hilversum meer dan honderd, waarvan er dertig noemenswaardig zijn. Jongeren die daar hangen, schreeuwen en gebruiken verbaal geweld, maar kunnen niet als crimineel worden aangeduid.” Toch vormt jeugdoverlast een lastig probleem vindt hij, “Jongeren laten zich niet zo makkelijk beïnvloeden".

Download het volledige artikel in PDF: Gemeente Hilversum