securing your world

Gemeente Geldrop-Mierlo maakt werk van toezicht

01 november 2010

De gemeente Geldrop-Mierlo is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen Geldrop en Mierlo, de twee kernen liggen in Zuidoost-Brabant en tellen samen zo’n 40.000 inwoners.

Op het gebied van leefbaarheid volgt de gemeente een preventieve, menselijke aanpak, een re-integratietraject met beveiligingsbedrijf G4S waarbij langdurig werklozen worden opgeleid tot toezichthouder, past precies in deze visie.

“Geldrop en Mierlo zijn twee totaal verschillende kernen,” vertelt John Bastiaans, senior medewerker Handhaving. “Terwijl Mierlo landelijk is, heeft Geldrop alle kenmerken van een stad: relatief veel hoogbouw en sociale woningbouw. Wij kampen dan ook met dezelfde problemen als een reguliere stad. Maar we verschillen wél in onze aanpak.” De gemeente gelooft niet in alleen repressief optreden, maar werkt op basis van preventie.

Een bijzondere visie in het Nederlandse gemeentelandschap. “De kernvraag bij ons is: waar staan we voor met elkaar? Zo werken we niet met bekeuringsquota’s. In plaats daarvan gaan we de dialoog met onze burgers aan. Daarom investeren we veel in communicatie, zoals themabijeenkomsten, inspraakavonden en brochures. We willen weten wat er leeft, zodat we daar met beleid en voorzieningen op in kunnen spelen. Het gaat erom dat burgers tevreden zijn; effectiviteit is een fijne bijkomstigheid. En natuurlijk treden we wel eens hard op, maar alleen om het preventieve beleid kracht bij te zetten.”

Meerdere uitkomsten

Vanuit deze visie werkt de gemeente Geldrop-Mierlo ook actief aan de re-integratie van werklozen. “We willen mensen op weg helpen, maar we dwingen niemand.” In 2008 nam de afdeling Sociale Zaken het initiatief om via het project Direct Werk – de re-integratiemethodiek van de gemeente - werklozen tot toezichthouder en beveiliger op te leiden. “Een oplossing waarvan de uitkomsten elkaar versterken: meer mensen gaan aan de slag, terwijl wij extra oren en ogen op straat krijgen. Kortom, een betere zichtbaarheid. De belangrijkste vraag was echter: welke organisatie wil de integratie op de arbeidsmarkt op zich nemen?

Met G4S hadden we al goed contact, omdat zij eerder BOA’s aan ons leverde. Toen bleek dat zij ook een re-integratietraject aanbieden, was de samenwerking snel een feit.” Samen met G4S-recruiter Cees Jongenelen werd een project op G4S maat ontwikkeld. Jongenelen: “Binnen een jaar hebben we zes kandidaten tot toezichthouder opgeleid; de gemeente was hun stageplek. Bij geschiktheid konden ze bij G4S in dienst komen. 

Wij leiden ze verder op tot beveiliger.” Bastiaans vindt het een mooie manier om mensen aan het werk te krijgen. “Het gaat hier om inwoners uit de bijstand, die door hun achtergrond vaak gedwongen thuiszitten. Voor sommigen vormt dit initiatief een goede kans op een duurzame baan.”

Lees hier het hele artikel in pdf: Artikel G4S-Geldrop-Mierlo

    Contact details

    Media Enquiries

About G4S

G4S is specialist op het gebied van beveiliging en veiligheid en biedt een uitgebreid producten- en dienstenpakket voor de meest uiteenlopende sectoren. Van advies tot en met uitvoering. G4S is beursgenoteerd in Londen en Kopenhagen. G4S is wereldmarktleider met ruim 600.000 medewerkers en activiteiten in meer dan 110 landen. In Nederland is G4S marktleider met 10.000 medewerkers.