Ziekenhuis moet met de tijd mee

Natuurlijk, in het ziekenhuis kom je om te genezen, maar een ziekenhuis is zoveel meer.

Het is een dichte concentratie van mensen, middelen, organisatie, processen en van chemische stoffen. Daar kun je niet vrijblijvend mee omgaan, is de stelling van Huub Stroeks, hoofd ketenzorg in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. ‘Al snel is er de neiging om laks om te gaan met veiligheid. Dat is absoluut niet meer van deze tijd.’

Huub Stroeks heeft veel ervaring op het gebied van veiligheid in het ziekenhuiswezen. Zo was hij actief betrokken bij de reanimatie van het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP). Zijn boodschap is helder: de aanpak moet strakker en geborgd zijn binnen managementprocessen in de organisatie. Een actieve betrokkenheid van de Raad van Bestuur is daarbij onontbeerlijk. Stroeks helpt G4S om de dienstverlening in deze sector te ontwikkelen. Hij is onder andere de schakel tussen G4S en het VMS Veiligheidsprogramma van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Veiligheid is van iedereen
‘Veiligheid in het ziekenhuis valt uiteen in drie aspecten’, zeg Stroeks. ‘Je hebt het veiligheidsmanagementsystem, de ZiROP en de Bedrijfshulpverlening (BHV).

Download het volledige artikel in PDF: Ziekenhuis moet met de tijd mee