'In veiligheid moet je investeren'

Met gepaste trots kan Kees van Hesteren, hoofd beveiliging en hoofd bedrijfshulpverlening van Medisch Centrum Haaglanden (MCH), vertellen dat ‘zijn’ ziekenhuis in de landelijke top staat als het gaat om veiligheid en beveiliging.

Hij bekleedt de functie nu vijf jaar in het Haagse ziekenhuis. ‘In de zorgwereld is sprake van een cultuuromslag’, legt hij uit. ‘Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is er een commerciëlere houding, er moet geld worden verdiend. Het gevaar is dat dit ten koste gaat van posten die geen geld opleveren, zoals veiligheid en beveiliging’.

Daar heeft Van Hesteren in het Medisch Centrum Haaglanden overigens geen last van. Het bestuur is zich terdege bewust van het belang van een goede veiligheidssituatie. ‘Ik kan me heel goed voorstellen dat het elders slechter geregeld is en dat het voor de verantwoordelijken vechten tegen de bierkaai is’, zegt hij. ‘Het is moeilijk acteren zonder draagvlak.’

Investeren in veiligheid

MCH heeft twee locaties: één in de Haagse binnenstad (Westeinde) en één in Leidschendam (Antoniushove). Het gebouw van MCH Westeinde staat in de steigers. ‘In het gebouw én de patiënt wordt geïnvesteerd’, zegt Van Hesteren. Hij weet dat het een gevecht kan zijn om genoeg budget te krijgen voor veiligheid. ‘Geld dat je in veiligheid stopt verdien je niet meer terug. Het is dan ook een makkelijke - hoewel slechte - keuze daar op te bezuinigen. Je ziet het gebeuren: ik ken ziekenhuizen waar het maar hopen is dat alles goed gaat omdat de juiste voorzieningen niet zijn getroffen.

Van Hesteren is naast hoofd beveiliging ook hoofd bedrijfshulpverlening. Om aan te geven hoe belangrijk veiligheid en beveiliging is: het MCH heeft een eigen brandweerdienst. Bij een calamiteit moeten de eerste acht minuten, de aanrijtijd van de brandweer, worden overbrugd. ‘Wij doen zelf de eerste ontruiming en beginnen met het blussen van de brand’, zegt van Hesteren.

Download het volledige artikel in PDF: In veiligheid moet je investeren