Virtueel trainen

Om medewerkers veiligheidsbewust te krijgen, is training nodig. Veel training. Dankzij virtuele veiligheidstrainingen van G4S leert uw personeel eenvoudig en doeltreffend. Waar en wanneer ze maar willen. Want virtueel trainen kan altijd.

De interactieve trainingen van G4S zijn uitgewerkt in interactieve games. In elk level komt een leerdoel aan bod. De realistische vormgeving maakt de beleving intens en de training leuker. Deelnemers willen hierdoor vaker spelen en zullen hun leerdoelen beter onthouden.

Waarom virtueel trainen?

Leren door te herhalen
De kracht van virtueel trainen zit hem in de herhaling. Cursisten leren door te doen. Keer op keer. Anders dan bij traditionele veiligheidstrainingen krijgt de cursist bij virtueel trainen constant zijn resultaat teruggekoppeld. Die interactiviteit houdt hem scherp. Hij leert door levels te behalen. In elk level komen leerdoelen meerdere malen aan bod. Levels behaalt hij door juist te handelen. Pas als hij een level haalt, kan hij verder met zijn lesstof.

Leren en toepassen
De game is nagebootst naar de werkelijkheid. Hierdoor is het een realistische training en kan hij leerdoelen direct toepassen in zijn eigen omgeving. Visueel leren is bovendien doeltreffend en eenvoudig. Scoren in het spel, betekent scoren voor uw organisatie.

Leren waar en wanneer u wilt
Wie traint, wil doelen behalen. En trainen waar en wanneer het uitkomt. Dit is mogelijk dankzij het interactieve platform van de virtuele trainingen. Het platform maakt het mogelijk om vorderingen van cursisten te volgen. Indien nodig passen we de training aan naar de wensen van de organisatie.

Virtuele trainingen van G4S

Agressie
Hoe gaan uw medewerkers om met agressief gedrag? Zijn zij zichzelf bewust van hun eigen handelen en gedrag in bepaalde situaties? In de virtuele agressietraining van G4S leren ze bewust omgaan met agressief gedrag. Zo weten zij hoe te handelen. In elke situatie waar agressie de kop opsteekt.

Cyber security
Het internet biedt vele kansen, maar ook bedreigingen. Denk aan fraude, reputatieschade, diefstal van gevoelige gegevens of identiteitsdiefstal. Weten uw medewerkers hoe zij dit kunnen voorkomen? De cyber awareness training van G4S verhoogt hun risicobewustzijn. En zorgt dat zij ernaar kunnen handelen.

Health & Safety
Heeft u als ondernemer te maken met de Arbowet? Weet u waar u precies aan moet voldoen en hoe u veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor uw onderneming kunt voorkomen? De virtuele interactieve training van G4S helpt u hierbij. Zo houdt een gezond en veilig werkklimaat in eigen hand.

Kijk voor meer informatie op:

www.g4svirtueeltrainen.nl

Bekijk ook het interview met Mart Bosch, Manager New Markets bij G4S, over de virtuele veiligheidstrainingen met de Oculus Rift:
G4S veiligheidstrainingen met een virtual reality-bril (video)