Securing Your World

Certificeringen en keurmerken

G4S is in het bezit van diverse certificeringen en keurmerken.

ISO:9001-2008

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitmanagementsystemen; voluit: NEN-EN-ISO 9001:2008. Voor u betekent dit dat G4S Secure een ISO 9001-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem heeft dat u de ‘garantie’ geeft dat onze organisatie in staat is om aan alle (afgesproken) eisen en verwachtingen invulling te geven.

ISO:14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. De ISO 14001-norm is niet alleen een middel om te voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Het is tevens een managementtool die helpt de milieudoelstellingen voor de organisatie te realiseren. G4S is dagelijks bezig met de het systematisch toepassen van de ISO 14001-benadering. Dit heeft onder meer de volgende voordelen:

  • Vermindering kosten van afvalmanagement
  • Besparingen in energie en andere grondstoffen en materialen
  • Lagere distributiekosten
  • Verbetering milieu-imago
  • Structuur voor continue verbetering van de milieuprestaties

VCA**

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een gecertificeerde norm die aantoont dat G4S onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoet. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. Door zogenaamde toolboxmeetings wordt kennis regelmatig up-to-date gehouden.

VPB Keurmerk Beveiliging

Het Keurmerk Beveiliging is ingesteld door de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). Het is een kwaliteitssysteem waarmee het serviceniveau en de kwaliteit van de dienstverlening gemeten wordt.

VPB Keurmerk Geld- en Waardetransport

Het keurmerk ziet toe op de werkzaamheden van het geld- en waardetransportbedrijf en is bedoeld voor de bedrijven die zich in het kader van de Wet PBR bezighouden met particuliere geld- en waardetransporten

Dun & Bradstreet Rating 1

D&B Rating 1 houdt in dat G4S bij de 13% van de best betalende en financieel minst risicovolle bedrijven te boek staat.

BORG certificering

G4S Systems is een BORG Technisch Beveiligingsbedrijf op alle deelgebieden (1, 2, en 3).
G4S Systems heeft zich door DASS Certificatie laten beoordelen op het voldoen van de dienstverlening aan de criteria die gesteld zijn in het Handboek Beveiligingstechniek. Dit heeft geresulteerd in de certificatie van G4S Systems als BORG-erkend Technisch Beveiligingsbedrijf.

G4S Secure Monitoring is BORG Particuliere Alarmcentrale gecertificeerd. De Regeling Kwaliteitsbeoordeling Particuliere Alarmcentrales (BORG 2.0) is een certificeringsregeling op grond waarvan PAC’s worden gecertificeerd door Stichting Kwaliteitsborging Preventie. De alarmcentrale van G4S Secure Monitoring is beoordeeld en geschikt bevonden voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden op basis van:

  • De bouwkundige aspecten;
  • De aanwezige technische hulpmiddelen;
  • De kwaliteit van het personeel;
  • De kwaliteit van de dienstverlening;