Securing Your World

Milieu en leefomgeving

Als organisatie onderkennen we de noodzaak om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 te reduceren.

Als (beveiligde) logistieke onderneming maken we op grote schaal gebruik van voertuigen en gebouwen. Het is onvermijdelijk dat we hiermee het milieu vervuilen. Het gaat hierbij met name om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals kooldioxide (CO2), fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NOx).

We onderzoeken en meten regelmatig de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu. We zullen – waar mogelijk samen met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden – actief zoeken naar initiatieven die een bijdrage aan deze reductie kunnen leveren.

Reductie CO2-footprint

G4S marktleider in cash solutions en waardetransport, heeft in 2010 haar CO2-uitstoot met 19% kunnen terugbrengen. Dit is het directe gevolg van investeringen in een groot aantal nieuwe geldwagens die voldoen aan de Euro 5 normering, alsmede het overstappen op groene stroom door alle operationele vestigingen en het hoofdkantoor. Voor het komende jaar verwacht G4S een verdere reductie te kunnen realiseren, onder meer door de introductie van geavanceerde techniek in de geldwagens die zuinig rijden bevordert.

De reductie van de CO2-footprint staat hoog op de agenda van G4S. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Wereldwijd geldt als norm een jaarlijkse reductie van 4,5% CO2-uitstoot. Daardoor is het mogelijk de prestaties internationaal én over de tijd te vergelijken. Volgens Rob Huijgens, Security & Risk Director bij G4S Cash Solutions en verantwoordelijk voor het milieubeleid, doet Nederland het met 19% reductie het “uitstekend ten opzichte van de  internationale G4S-norm”.

Waterverbruik en afvalreductie
Het milieubeleid binnen G4S wordt steeds concreter, aldus Huijgens: “De afgelopen jaren hebben we ons vooral op de CO2-uitstoot gericht. Als logistieke speler kunnen we immers daar de grootste winst boeken. We willen ons echter niet alleen tot de CO2-uitstoot beperken, daarom gaan we ook actief aan de slag met waterverbruik en afvalreductie.”

G4S berichtte al eerder ook te kijken naar de mogelijke inzet van elektrische waardetransportwagens in Nederland. Huijgens: “Nog dit jaar zullen we een volledige elektrische geldwagen introduceren, Met een radius van ruim 150 kilometer is deze transportwagen uitermate geschikt voor de Nederlandse markt.”

Download hier het MVO-verslag 2015 van G4S.