Cash Report 2011: Contant geld nog veruit belangrijkste betaalmiddel

08 juni 2011

De hoeveelheid contant geld in omloop blijft groeien, ondanks de toename van het aantal elektronische betalingen en internetbankieren.

Belangrijke kosten- en veiligheidsissues blijven daarmee de komende decennia onverminderd actueel en dienen integraal aangepakt te worden. Dat concludeert G4S in haar Cash Report 2011 dat vandaag officieel werd gepresenteerd aan de Nederlandse grootbanken, DNB, vertegenwoordigers uit de retailsector en de belangrijkste spelers binnen het cashdomein. Het was voor het eerst dat alle bij het geldverkeer betrokken partijen samen spraken over de toekomst van cash en het veiliger en efficiënter maken van de cash-cycle.

Een ‘cashless society’, oftewel een samenleving zonder contant geld, lijkt nog ver weg, zo schetst het rapport. Weliswaar vertoont het relatieve aandeel van contant geld in het toonbankbetalingsverkeer het afgelopen decennium een dalende tendens, toch blijft de hoeveelheid contant geld binnen Europa groeien. Volgens het Cash Report 2011 NE/EN is er dan ook – tegen de algemeen geldende beeldvorming in – eerder sprake van een ‘less cash’ society, waarbij contant geld altijd een zeer belangrijke plaats zal innemen.

    Contact details

    Media Enquiries

About G4S

G4S Cash Solutions verzorgt en ontwikkelt nieuwe beveiligingsconcepten die marktpartijen als retailers en banken in staat stellen zorgeloos met cashgeld te werken. Het bedrijf is onderdeel van G4S, een onderneming die met 625.000 medewerkers in meer dan 125 landen wereldleider is in Security Solutions. G4S is genoteerd aan de London Stock Exchange, met een secundaire notering in Kopenhagen.