Securing Your World

G4S en SCBA tekenen overeenkomst

08 november 2011

Maandag 7 november heeft de ondertekening plaats gevonden van de samenwerkingsovereenkomst die tussen de Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam (SCBA) en G4S is gesloten.

De keuze voor G4S viel opnieuw, op basis van: de mate waarin zij voldoet aan de wensen van de deelnemende bedrijven, de ervaring met andere (grote) collectieven, alsmede de brede dienstverlening van G4S en de maatwerkoplossingen die zij de deelnemers biedt.

Al ruim 10 jaar werken SCBA en G4S samen aan de collectieve beveiliging in Amsterdam Zuid-Oost.
In 2010 heeft de SCBA besloten deze dienst aan te besteden en G4S is uiteraard trots op het feit dat zij weer geselecteerd is als de best passende partner. Daarbij is G4S blij dat zij een onderdeel kan en mag uitmaken van de professionaliseringsslag die de SCBA aan het maken is. Een van de uitkomsten van deze nieuwe aanpak is het Convenant Informatie-uitwisseling dat begin dit jaar is getekend door de Politie Amsterdam-Amstelland, G4S en de SCBA.

Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met een groter aantal deelnemers de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren. Tevens is het de wens van SCBA om meer pro-actief en zichtbaar aanwezig te zijn. SCBA heeft in G4S een partner gevonden om deze doelen te bereiken. De partijen hebben een nieuwe overeenkomst gesloten waarin betere voorwaarden zijn opgenomen die ten gunste komen aan de deelnemers. Te denken valt aan het gebruik van cameratoezicht om de veiligheid op de bedrijventerreinen naar een nog hoger niveau te brengen, maar ook het toegankelijker maken van het collectief voor nieuwe deelnemers.

    Contact details

    Media Enquiries

About G4S