Elektronische controle goed middel voor Reclassering Nederland

  • 07 Jan 2015 13:37

In sommige gevallen beslist een rechter dat een dader of verdachte onder toezicht moet staan. Reclassering Nederland voert dit toezicht uit. Geregeld wordt hierbij gekozen voor het opleggen van een locatieverbod of locatiegebod. Of iemand zich daaraan houdt, wordt gecontroleerd met een enkelband. Sinds 2009 verzorgt G4S de technische dienstverlening en alarmopvolging van elektronische controle voor Reclassering Nederland. Regiodirecteur Soraya Beumer, tevens portefeuillehouder elektronische controle, en beleidsmedewerker Eric Staal van Reclassering Nederland vertellen meer over de samenwerking met G4S.

enkelband electronic monitoring

Reclassering Nederland heeft drie hoofdtaken. ‘Kort samengevat’, legt Soraya Beumer uit, ‘zijn dat: het uitvoeren van werkstraffen die zijn opgelegd door het Openbaar Ministerie of de rechter. Het leveren van adviezen aan de rechter en het Openbaar Ministerie. En het uitvoeren van toezichten. Een toezicht kan bijvoorbeeld worden opgelegd bij een voorwaardelijke straf of een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Het toezicht bestaat bij Reclassering Nederland uit controle en begeleiding van verdachten en daders. Met als doel het recidiverisico te verminderen. Inzetten op gedragsverandering speelt daar een belangrijke rol in.’

Lees hier het volledige verhaal: Elektronische controle goed middel voor Reclassering Nederland (pdf)

^