ExxonMobil

  • 20 Apr 2010 15:14

Veilig werken begint bij gemotiveerd werken

ExxonMobil is een van de grootste beursgenoteerde oliemaatschappijen ter wereld. Het bedrijf is wereldwijd actief in meer dan tweehonderd landen. Het zorgen voor veiligheid, gezondheid en milieu is essentieel voor de activiteiten van het bedrijf. De veiligheidsvisie van ExxonMobil is helder: incidenten zijn onaanvaardbaar. We doen er dan ook alles aan om die te voorkomen.

ExxonMobil houdt zich bezig met de winning, verkoop en distributie van aardolie en aardgas. Zo zijn de ruim driehonderd Esso tankstations een onderdeel van de activiteiten in Nederland. In het Rotterdamse havengebied heeft ExxonMobil een raffinaderij, vier chemische fabrieken en een smeeroliemengfabriek. De raffinaderij verwerkt circa tien miljoen ton ruwe olie per jaar. Dirk Griffioen is daar Supervisor Security and Fire Protection en verantwoordelijk voor de security en calamiteitenorganisatie op het terrein. Hij benadrukt: „Veiligheid is de basis van ons werk. In de eerste plaats zorgen we voor persoonlijke- en procesveiligheid, daarnaast voor zo min mogelijk overlast voor het milieu.”

Download het volledige artikel in PDF: ExxonMobil

^