Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

  • 05 Nov 2013 11:01

De Nederlandse Aardolie Maatschappij, kortweg NAM, zorgt voor warmte en brandstof. Het bedrijf heeft als missie het op duurzame wijze opsporen en winnen van gas en olie binnen Nederland, inclusief het Nederlandse deel van de Noordzee. NAM produceert ongeveer 75 procent van het aardgas dat in Nederland wordt gewonnen. De bijdrage aan de Nederlandse aardolieproductie is zo’n 25%. Op alle locaties van de NAM draagt G4S bij aan de veiligheid.

NAM verzamelplaats ontruiming

Vrijwel elke vorm van veiligheidsdienstverlening die G4S biedt, is terug te vinden bij NAM. Op het hoofdkantoor van NAM in Assen is een gecertificeerde meldkamer, die 24/7 bemand wordt door G4S-medewerkers. Zij bewaken via camerabeelden en spreekverbindingen een groot aantal locaties. Ook kunnen zij mobiele surveillanten aansturen als daar ter plekke behoefte aan is, of ingrijpen in het geval van een calamiteit.

Lees hier het volledige verhaal: Veiligheid bij de NAM

^