Particuliere inhuur boa’s domein I mogelijk

  • 11 Feb 2014 10:30

Particuliere inhuur van boa’s is met ingang van 1 januari mogelijk gemaakt voor alle bevoegdheden uit domein I Openbare Ruimte, dus ook voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Op deze wijze kan een gemeente (tijdelijk) extra capaciteit realiseren om piekmomenten en ziekte van eigen personeel op te vangen.

De particulier ingehuurde boa moet aan dezelfde bekwaamheidseisen voldoen als de boa in bezoldigde dienst. Deze wijziging is in werking getreden op 1 januari 2014. Bekijk de Wijzigingscirculaire buitengewoon opsporingsambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

G4S Public Security is gespecialiseerd in het leveren van goed opgeleide boa’s en toezichthouders, zowel structureel als ad-hoc. Denk bijvoorbeeld aan flexibele inzet van boa’s of toezichthouders als aanvulling op uw eigen vaste team. Maar denk ook aan gedeelde inzet van boa’s met naburige gemeenten.

Uit het Benchmarkonderzoek Handhaving & Toezicht Nederlandse gemeenten, blijkt dat ruim 70% van de gemeenten publiek private samenwerking als kans ziet of al inzet voor het opvangen van de extra handhavingstaken.

Als u van gedachten wilt wisselen over hoe binnen uw gemeente wordt omgegaan met de komende ontwikkelingen, samenwerking met andere gemeenten en flexibele inzet van particuliere boa’s neem dan contact op via het contactformulier.

^