Beschermde vrijheid

  • 04 Mar 2014 09:00

U wilt uw cliënt meer ruimte en vrijheid geven, maar u twijfelt of dit op een veilige manier kan. Middelen voor één op één begeleiding zijn er niet, zijn te kostbaar, of worden schaarser. G4S biedt u de oplossing.

Mensen opsluiten moet een laatste toevlucht zijn. Daarover zijn de meeste zorgmedewerkers het eens. Toch komt het vaker voor dan u lief is. Om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen, omdat er te weinig medewerkers zijn om iedereen in de gaten te houden, of omdat u het gewoon nog niet aandurft om uw cliënt ‘zomaar’ naar buiten te laten gaan.

Bewegingsvrijheid

Wij kunnen ervoor zorgen dat u uw cliënt op een verantwoorde en kostenefficiënte manier meer bewegingsvrijheid kunt geven. Met respect voor de cliënt, maar ook voor uw medewerkers en de omgeving. De oplossing is een toepassing met gps die op een discrete en handzame manier gedragen wordt, bijvoorbeeld in een polshorloge. Deze toepassing wordt door een zorgmedewerker bij de cliënt aangebracht en is niet zomaar te verwijderen. In alle gevallen gaat dit op vrijwillige basis: ofwel de cliënt zelf, ofwel zijn wettelijk vertegenwoordiger geeft toestemming hiervoor. Naast polshorloges zijn er ook mogelijkheden voor toepassingen in mobiele telefoons.

Plaatsbepaling

In de toepassing is gps verwerkt, waardoor we, indien nodig, kunnen zien waar de drager zich bevindt. Om privacyredenen is het niet de bedoeling om iemand 24 uur per dag te volgen, maar als het nodig is, weet u onmiddellijk waar uw cliënt is. De toepassing kent verschillende uiterlijke vormen, zo is optioneel een spreek/luisterverbinding aangebracht, waardoor u contact kunt leggen wanneer u dat wilt. Andersom werkt het ook: de cliënt kan dan zelf contact opnemen als hij dat wil of nodig vindt.
Toepassing van onze oplossing is vooral geschikt voor dementerenden, verstandelijk beperkten, psychiatrische patiënten en justitiabelen.

Gebiedsbegrenzing

Als u met de drager afspraken maakt over waar hij mag komen, kunt u dit controleren en als gespreksonderwerp gebruiken. In het kader van reclassering van een justitiabele kan de toepassing dus eveneens een belangrijke rol spelen. Gebiedsbegrenzing zorgt ervoor dat bepaalde gebieden wel of niet toegestaan zijn: als de drager daar komt, kan de toepassing een alarm geven. Door het opslaan van posities zijn de afgelegde wegen achteraf na te gaan. Door een uitbreiding met apps en gebruik van sensoren kunt u zelfs het slaap/waakritme en contacten met anderen in kaart brengen.

Langer thuis wonen

De oplossing kan ook betekenen dat bijvoorbeeld licht dementerenden langer thuis kunnen blijven wonen. De toepassing zorgt voor een zekerder gevoel voor zowel de dementerende als de naasten: het is zo nodig altijd bekend waar de drager zich bevindt. Via de spreek-luisterverbinding is er altijd contact mogelijk en kan plaatselijke hulp worden ingeroepen. U kunt kiezen voor een toepassing met valdetectie, zodat bij een val automatisch alarm gegeven wordt.

Hoe werkt het?

  • De drager krijgt een toepassing met gps die op een discrete en handzame manier gedragen wordt, bijvoorbeeld in een polshorloge.
  • De toepassing wordt door een zorgmedewerker bij de cliënt aangebracht en is – indien gewenst – niet zomaar te verwijderen.
  • Door de ingebouwde gps kan de meldkamer van G4S zien waar de drager zich bevindt.
    Moet de drager gelokaliseerd worden, dan belt u de meldkamer van G4S en krijgt u onmiddellijk een plaatsbepaling.
  • Gebiedsbegrenzing (ook wel geofencing genoemd), zorgt ervoor dat een bepaald gebied op de kaart is aangewezen als begrensd. Komt de drager buiten dit gebied, dan is dit zichtbaar en indien gewenst, gekoppeld aan een alarm via de meldkamer van G4S. Andersom werkt het ook: mag de drager een bepaald gebied juist niet in, dan is dit eveneens zichtbaar en kan het een reden zijn tot alarmering.
  • U kunt ervoor kiezen om via de spreek/luisterverbinding contact op te nemen met de drager of de drager op te (laten) halen.
  • De drager kan desgewenst ook zelf contact opnemen met u, via de meldkamer van G4S, door middel van de spreek/luisterverbinding.
  • Naast de meldkamer als verbinding tussen u en de drager kunnen we – indien gewenst – via ons landelijk dekkend netwerk van mobiele surveillanten ook hulp ter plaatse bieden.
^