Beveiliging en service op afstand steeds belangrijker

  • 01 Apr 2014 11:00

Camera's worden een steeds belangrijkere schakel in de keten voor alarmafhandeling. Meldingen zijn door het gebruik van camera’s veel efficiënter op te volgen dan in het traditionele model. Dat vertelt Annemieke van Sichem, Senior Operations Manager van G4S Secure Monitoring, de alarmcentrale die de duizenden objecten van opdrachtgevers van G4S dag en nacht op afstand beveiligt. Camera's hebben ook tot nieuwe diensten geleid. De meest recente ontwikkeling op dat gebied is dienstverlening op afstand (Remote Services).

In een aantal grote kantoorgebouwen draait deze dienstverlening op afstand al in de vorm van receptieservice. Met behulp van onder andere camera's kunnen getrainde centralisten van G4S Secure Monitoring op afstand alle voorkomende werkzaamheden overnemen zoals deuren openen, bezoekers verwelkomen en diverse andere beveiligingstaken van de receptie uitvoeren. Annemieke van Sichem: "Dat is ideaal op momenten dat de receptie niet bemand is, maar ook wanneer sprake is van grote drukte die de normale capaciteit van de receptie te boven gaat. En stel dat zich een calamiteit voordoet. Wij kunnen dan direct op afstand helpen via het bij de klant geïnstalleerde systeem en zo nodig een surveillant sturen voor assistentie."

Flexibel

De dienstverlening is flexibel in te richten. Ook een bedrijfsverzamelgebouw kan er bijvoorbeeld heel goed gebruik van maken. Er wordt dan bovendien precies bijgehouden welke huurder welke diensten afneemt, voor correcte doorbelasting van de kosten. De receptieservice op afstand moet volgens Van Sichem niet worden verward met de virtuele receptioniste, waarbij bezoekers een soort hologram zien. "De bezoeker ziet gewoon een camera en een intercom. Via het systeem zorgen wij ervoor dat zijn of haar komst bij de opdrachtgever bekend wordt gemaakt en dat wordt verzocht de bezoeker op te halen. Van belang is wel dat de komst van de bezoeker vooraf wordt aangemeld, zodat wij weten wie wij kunnen verwachten."

Koppelingen

Behalve voor de receptieservice op afstand gaan camera's volgens Annemieke van Sichem over de hele linie een steeds belangrijkere rol spelen. "Vooral als je het hebt over beheer op afstand is met de huidig beschikbare techniek al zoveel meer mogelijk." Wat realisatie betreft is integratie van video in het platform voor alarmafhandeling nog niet altijd zo eenvoudig. "Bij inbraaksystemen is het al zo dat je voor bijna elk merk een aparte ontvanger nodig hebt; voor camerasystemen is dat niet anders. We hebben zeer gecompliceerde ontvangers om alle binnenkomende analoge en digitale camerabeelden om te zetten in voor de centralist bruikbaar materiaal. Je merkt dat camera's oorspronkelijk niet ontwikkeld zijn om beelden naar een andere locatie te sturen. Traditioneel ging het altijd om een paar camera's en een recorder, waarop na een incident de beelden bekeken konden worden. Tegenwoordig eist de markt steeds meer dat objecten live worden gemonitord. De meldkamer van G4S is in staat om beelden van alle gangbare camerasystemen te ontvangen."

Live View

Camera's bieden vele voordelen voor klanten, maar ook voor de centralisten van G4S Secure Monitoring. Annemieke van Sichem: "Het is voor centralisten motiverend als zij dankzij goede informatie een effectieve opvolging in gang kunnen zetten. Met behulp van camera's gaat dat nog veel beter. Je kan sneller schakelen en beter beslissen over de juiste acties. Nog een sterk punt is de koppeling met Live View van de politie. Als wij na een melding zien dat er serieuze problemen zijn, kunnen wij de camerabeelden direct doorschakelen naar de meldkamer van de politie. Die reageert vervolgens heel snel, omdat onmiddellijk de ernst van de melding duidelijk is. Ik verwacht dus dat camera's in de toekomst zeker een steeds grotere rol gaan spelen in beveiligingsconcepten."

^