Toporganisatie voor wereldtop

  • 01 Apr 2014 11:00

Op 24 en 25 maart was Nederland volledig in de ban van de Nuclear Security Summit (NSS). Dat de grootste veiligheidsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis zonder noemenswaardige problemen is verlopen, is een groot compliment voor de organisatie. Glenn Schoen, directeur van G4S Risk Advisory, vertelt over de rol die G4S heeft gespeeld bij dit uitzonderlijke evenement.

‘G4S was zowel in een adviesrol als een operationele rol betrokken bij de NSS. Als kleine schakel in een enorme operatie, heb ik persoonlijk invulling mogen geven aan de adviseursrol. Zo ben ik twee jaar bezig geweest met verschillende beveiligingsvraagstukken rondom de organisatie. Variërend van adviezen op strategisch niveau tot specifieke maatregelen rondom locaties, publiek-private samenwerking, crisismanagement en ernstige bedreigingen zoals terroristische aanslagen.’

Publiek private samenwerking

‘Naast de massale inzet van politie en defensie, droegen ook veel beveiligers uit de private sector een steentje bij op het gebied van security en safety. G4S leverde ongeveer 1.100 extra diensten tijdens de NSS. We hebben operationele ondersteuning geleverd aan politie, defensie en aan bedrijven die deel uitmaken van de kritische infrastructuur van Nederland. Ook op Schiphol zijn extra mensen ingezet. Bijzonder in dit opzicht vind ik de publiek private samenwerking. Op de verschillende locaties waar wij actief waren, hebben we bewezen goed samen te kunnen werken met de verschillende autoriteiten.

Reguliere operatie

‘En vergeet niet alle medewerkers op onze reguliere locaties die indirect te maken hadden met de top. In Den Haag, Amsterdam en Schiphol stond iedereen op scherp en was van tevoren uitvoerig getraind op calamiteiten. Ook de reguliere operatie leverde een bijdrage aan het goed verlopen van het evenement.’

Beveiligingsevenement van een generatie

‘Nederland liet de wereld zien dat wij in staat zijn om een evenement van het allerhoogste niveau in goede banen te leiden. Dat is voor iedereen die erbij betrokken is geweest een groot compliment waard. Als G4S zijn wij er trots op dat we mochten bijdragen aan een wereldtop van deze omvang en importantie. Want vergis je niet: dit was letterlijk hét beveiligingsevenement van een generatie. Voor onze medewerkers en mij persoonlijk was dit prachtig om mee te maken. Dit is nu typisch iets wat je later aan je kleinkinderen vertelt. Ook voor de uitstraling van G4S is het belangrijk. We hebben wederom aangetoond dat we qua expertise en capaciteit een rol van betekenis spelen bij dit soort evenementen.’

^