Eenvoudige en efficiente gebiedscontrole

  • 06 May 2014 10:00

Bij een gebiedsverbod wilt u zeker weten dat een persoon niet op een bepaalde plek komt. G4S Care Services heeft hiervoor een eenvoudige en efficiënte oplossing. Geen enkelband of opsluiting, maar verificatie via een vingerafdruk op een mobiel toestel.

Een gebiedsverbod of een gebiedsgebod komt regelmatig voor. Denk aan een stadionverbod bij een voetbalwedstrijd, een evenement in de openbare ruimte of spijbelende scholieren. Maatregelen als insluiting, verplicht melden op het politiebureau of zelfs een enkelband zijn drastisch. Het kan ook makkelijker, door middel van biometrische verificatie. Een methode die zich bewijst in de pilot bij de KNVB, die de toepassing gebruikt bij handhaving van stadionverboden.

Gebiedsverbod

Biometrische verificatie is een efficiënte oplossing voor handhavers en een ‘zachte’ methode voor de overtreder. De persoon in kwestie krijgt een mobiel apparaat (een smartphone) mee. Voorafgaand, tijdens en na het evenement komen er oproepen binnen, die beantwoord moeten worden met een vingerafdruk. De software ziet meteen of de persoon inderdaad buiten het vooraf getekende gebied is. In dat geval zal er geen melding worden gegeven. Wanneer de persoon wel binnen het gebiedsverbod is, komt de melding binnen bij de meldkamer van G4S die dit – naar afspraak – doorgeeft aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever kan hiermee zeker zijn dat de persoon niet in het gebied is waar de verordening geldt en de overtreder houdt alle bewegingsvrijheid buiten het verboden gebied.

Gebiedsgebod

Omgekeerd werkt de toepassing natuurlijk ook. In het geval van bijvoorbeeld spijbelende schooljeugd wilt u juist zeker weten dat de persoon wel op de locatie aanwezig is. Ook dit is eenvoudig te realiseren met biometrische verificatie; met een vingerafdruk op het toestel laat de scholier zien dat hij op het schoolterrein aanwezig is.

Lage drempel

Met deze manier van gebiedscontrole bieden wij een laagdrempelige manier van handhaving. G4S Care Services kan naar gelang de wens van de opdrachtgever een gebied uittekenen waarin een persoon op een bepaald moment niet welkom is (of zich juist moet bevinden). Ook het aantal oproepen waarop gereageerd moet worden is instelbaar. Met de sofware kunnen wij een complexe kaart uittekenen met bijvoorbeeld specifieke straten binnen de bebouwde kom. Ook wanneer gps onverhoopt niet werkt is er een back-up via Cell-ID of Wifi.

Stadionverbod

De KNVB vroeg G4S om een oplossing te ontwikkelen bij handhaving van stadionverboden. In de pilot krijgen personen met een stadionverbod, voor, tijdens en na de wedstrijd een oproep. De persoon in kwestie reageert door het geven van een vingerafdruk. Wanneer de reactie binnen het gebiedsverbod is, komt de melding binnen bij de meldkamer van G4S die dit – naar afspraak – doorgeeft aan club en KNVB. Wanneer de afspraken worden nagekomen komt er ook geen melding binnen. De persoon die een stadionverbod opgelegd heeft gekregen, wordt zodoende gestimuleerd, door zich met een paar eenvoudige handelingen, zich aan de afspraken te houden. Doet hij dit, dan wordt de duur van het stadionverbod gehalveerd.

Hoe werkt het?

  • De persoon in kwestie krijgt een mobiel apparaat (smartphone), met de afspraak deze bij zich te houden.
  • Voor, tijdens en/of na het evenement komen oproepen op het apparaat.
  • De reactie op de oproep gaat door middel van een vingerafdruk op het mobiele apparaat.
  • De software meet de locatie van het toestel nauwkeurig via gps, Cell-ID of Wifi.
  • De persoon in kwestie hoeft niet de deur uit om zich te melden bij het politiebureau. De verificatie via het mobiele apparaat is daarmee een discrete en relatief weinig ingrijpende oplossing.
  • Wanneer alles in orde is volgt er geen rapportage. Wanneer de locatie binnen het gebiedsverbod wordt gemeten, komt dit binnen bij de meldkamer van G4S. Naar afspraak wordt de opdrachtgever geïnformeerd.
  • Rapportages kunnen direct doorgegeven worden, of gebundeld op een afgesproken moment.

Jarenlange ervaring met elektronisch toezicht

G4S is in Nederland marktleider op het gebied van elektronisch toezicht. Deze positie hebben we ingenomen doordat we al jarenlang service- en technologiepartner van de Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering Nederland en SVG Verslavingsreclassering zijn. Wereldwijd verzorgt G4S elektronisch toezicht op tienduizenden personen. De KNVB heeft G4S gevraagd om mee te denken over alternatieven voor de meldplicht bij een stadionverbod. Daarom benutten wij onze ervaring graag op een nieuwe en innovatieve manier. Deze – versimpelde – manier van handhaving wordt naar tevredenheid ingezet door verschillende Nederlandse Voetbalclubs. De technologie is eenvoudig uit te breiden naar andere sectoren, zoals handhaving bij openbare evenementen en bijeenkomsten of het (preventief) registreren van spijbelende scholieren.

Meer informatie

Voor meer informatie over G4S Care Services kunt u contact opnemen via info@nl.g4s.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

^