G4S ontwikkelt succesvol re-integratiebeleid spoor II

  • 04 Sep 2014 08:53

Het werk in de beveiliging stelt zware fysieke en psychische eisen aan mensen. Nu kan er soms iets gebeuren waardoor een goede beveiliger niet meer geschikt is voor het vak. G4S heeft nu een eigen re-integratiebeleid voor spoor II ingevoerd dat medewerkers succesvol op weg helpt naar een nieuwe, geschikte baan buiten G4S.

Om het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering terug te dringen en medewerkers met medische beperkingen aan het werk te houden binnen hun mogelijkheden, is in 2002 de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Deze verplicht werkgevers en werknemers om al het mogelijke te doen om verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken. "Natuurlijk willen we onze mensen het liefst zo snel mogelijk weer terug op hun eigen werkplek", zegt Mathijs van Rooijen manager van het G4S Career Center. "Maar soms is daar geen uitzicht meer op. Bijvoorbeeld als de medewerker een ziekte of ongeval heeft gekregen met blijvende beperkingen. We kunnen dan nog kijken of we een andere passende functie beschikbaar hebben, maar dat wordt weer lastig, bijvoorbeeld bij kantoorwerk of als de vereiste opleiding ontbreekt."

Persoonlijke betrokkenheid

Zoals veel bedrijven dat doen, besteedde G4S de re-integratietrajecten tot voor kort uit aan daarin gespecialiseerde bedrijven. "Wij waren daar niet tevreden over en wilden betere hulp voor onze mensen", stelt Van Rooijen. "Je voldoet als bedrijf weliswaar aan je wettelijke verplichting, maar je bent toch minder zelf betrokken bij je medewerkers en het leidde voor hen vrijwel nooit tot een nieuwe passende baan. In de korte tijd dat we het zelf doen, hebben al drie medewerkers met onze hulp zelfstandig geschikt werk buiten onze organisatie gevonden. Dat komt denk ik vooral omdat wij onze eigen medewerkers als geen ander kennen. En dat is heel belangrijk. Om iemands mogelijkheden op de arbeidsmarkt te kunnen inschatten moet je precies weten wat iemand buiten zijn huidige werk nog meer kan. Waar liggen de sterke punten? En wat brengt iemand mee aan bagage van eerdere banen en opleidingen?

Re-integratietraject

Het re-integratietraject is veelomvattend. "We trainen de mensen in het solliciteren, helpen ze om optimaal gebruik te maken van instrumenten zoals jobboards, leggen ze uit hoe ze in gesprekken het beste voor de dag kunnen komen en we kijken samen wat wenselijk is aan eventuele (bij)scholing. Zo geven we medewerkers in het traject bijvoorbeeld een computeropleiding. Op het gebied van online searchen en het aanmaken van een persoonlijk profiel werken we samen met Monsterboard. Gezamenlijk met hun job coach geven we onze medewerkers een workshop.

Nog een voordeel van zelf re-integreren is dat er goed contact blijft bestaan met de medewerkers. Van Rooijen: "Soms zie je in de loop van tijd de situatie verbeteren, waardoor de medewerker toch weer kan terugkeren. Maar zelfs als dat niet zo is, vinden medewerkers het prettig om contact te houden met onze organisatie. Die aandacht wordt zeer op prijs gesteld. Andersom is het voor ons prettig dat wij op deze manier leren hoe wij medewerkers met problemen nog beter kunnen helpen. Dat past goed in ons beleid voor goed werkgeverschap."

Arbeidsongeschikt

Gelukkig gebeurt het niet vaak dat iemand arbeidsongeschikt raakt, maar binnen een grote organisatie als G4S gaat het toch nog om zo'n zestig medewerkers per jaar. Iemand is volgens Van Rooijen al vrij snel niet meer geschikt voor beveiligingswerk. "Er wordt wel eens gedacht dat iemand met een versleten rug best nog receptiewerk kan doen, maar dan worden de verantwoordelijkheden van onze beveiligers toch sterk onderschat. Onze beveiligers worden juist ingezet om tijdens ernstige calamiteiten te kunnen excelleren. En dan heb je in alle opzichten een perfecte gezondheid nodig.

Succes

Wij zijn blij dat wij mensen die niet meer in de beveiliging kunnen werken nu steeds vaker met succes helpen een geschikte baan buiten onze sector te vinden." Medewerkers van wie het spoor twee-traject inmiddels is afgesloten, waarderen deze vorm van dienstverlening met een 8,4 op een schaal van 1 tot en met 10.

^