‘Wij kunnen het presterende vermogen van gemeenten enorm versterken’

  • 13 Jan 2015 09:00

Nu Nederlandse gemeenten steeds meer taken zelf moeten verzorgen, zal de vraag naar ondersteuning hierbij toenemen. Director Government René Hiemstra creëert voor G4S beleid en visie omtrent de overheidssector. ‘Wij kunnen het presterende vermogen van gemeenten enorm versterken.’

Vanaf 2015 wordt de decentralisatie van overheidstaken naar de bijna 400 gemeenten doorgevoerd. Het merendeel daarvan krijgt ook dit jaar te maken met bezuinigingen. De verwachting is dat gemeenten komende maanden tegen operationele problemen kunnen aanlopen. Hiemstra: ‘Zo’n transitie gaat niet zonder slag of stoot. Dit soort ontwikkelingen vertalen zich bovendien vaak in een capaciteitstekort.’

Flexibiliteit

Voor gemeenten is het van belang dat externe partijen adequaat inspringen op de decentralisatie en passende hulp bieden. ‘Gemeenten moeten op korte termijn de juiste dienstverlening kunnen inschakelen, passend bij de omvang en het budget. In de praktijk betekent dat voor leveranciers onder andere snel kunnen op- en afschalen. Flexibiliteit is zeker tijdens zo’n transitiefase essentieel.’

Passende oplossingen

Naar verwachting zullen gemeenten met name op het gebied van veiligheid behoefte hebben aan medewerkers voor hospitality, handhaving, toezicht en het tegengaan van overlast. Hiemstra: ‘Uiteindelijk willen we voor alle veiligheidsproblemen een passende oplossing bieden. Bij G4S zijn we bezig nieuwe diensten te ontwikkelen die écht het verschil maken voor gemeenten. Zo ver als de gemeente wil gaan, zo ver moeten leveranciers ook kunnen gaan.’

Opties ontwikkelen

Heeft een gemeente bijvoorbeeld behoefte aan verkeershandhaving of toezicht op vergunningshandhaving en maatschappelijk werk, dan moet het mogelijk zijn ook daarin te voorzien. Hiemstra: ‘In de nabije toekomst is het belangrijk dat we deze opties ontwikkelen. Het ligt binnen onze mogelijkheden en hiermee kunnen we gemeenten vergaand ondersteunen.’

Scherpe service

Het is nu zaak komende periode na te gaan waar de specifieke behoeften van gemeenten liggen. Tegelijkertijd kunnen leveranciers zo in kaart brengen welke services moeten worden aangescherpt. ‘En dat verschilt per gemeente, maar elke gemeente – groot of klein – is een serieuze klant.’

René Hiemstra is sinds september 2014 Director Government bij G4S. In deze hoedanigheid onderzoekt hij hoe G4S bestaande en nieuwe overheidsklanten zo goed mogelijk kan bedienen. ‘(semi)overheden behoren tot onze grootste klanten dus eigenlijk hebben we alles al in huis voor gemeentelijke veiligheid. Het is nu zaak dat we klaar zijn voor nieuwe overheidsuitdagingen en ontwikkelingen op dat gebied.’

Rene Hiemstra

René Hiemstra, director Government, G4S Nederland

^