Lynn de Vries van G4S over de opleiding tot Certified Protection Professional (CPP)

  • 03 Mar 2015 11:30

Internationaal gecertificeerd competentieniveau

Tijdens de samen met de VBN gehouden nieuwjaarsreceptie van ASIS International Benelux Chapter mocht voorzitter Erik de Vries zijn eigen vrouw feliciteren met het behalen van de titel van Certified Protection Professional. Een bijzondere prestatie, want de opleidings- en ervaringseisen voor CPP zijn niet gering. Maar Lynn de Vries, manager Operations bij G4S, ging ervoor en haalde het. Heeft zo'n Amerikaanse opleiding meerwaarde in Nederland?

Lynn de Vries komt uit Zuid-Afrika en maakte zestien jaar geleden kennis met de beveiligingssector, toen zij bij het later door G4S overgenomen Gray Security ging werken. "Beveiliging was nog helemaal nieuw voor mij. In mijn beleving was het de man bij de poort. Maar als je eenmaal in de sector zit, zie je dat het veel breder is."

De kersverse CPP-er is van huis uit accountant. "Voordat ik bij Gray ging werken, had ik alleen financiële baantjes gehad. Ook bij het beveiligingsbedrijf kreeg ik een financiële functie. Ik raakte al doende echter steeds meer betrokken bij projecten, ook buiten Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld bij het openen van nieuwe vestigingen in de buurlanden. Dat was een interessante tijd. Je liep tegen enorm veel problemen op. Zo was het heel moeilijk om betrouwbare bewakers te vinden, die niet tijdens hun dienst in slaap vielen en die zich niet lieten omkopen. Dat bleek alleen te lukken door normale salarissen toe te kennen. Dan kregen de medewerkers een reden om loyaal te blijven en hoefden zij niet naast hun werk nog andere baantjes te hebben om te kunnen overleven. Zo'n baantje was bijvoorbeeld de verhuur van dienstschoenen buiten werktijd. Daar kwam ik achter tijdens een onderzoek naar hoe het kwam dat sommige bewakers elke keer zo snel versleten schoenen hadden."

Sprong in het diepe

In 2003 kreeg De Vries de kans om naar Nederland te komen. "Ik dacht: leuk, Europa zien en na een jaartje of drie weer terug naar Zuid-Afrika. Maar intussen woon ik al elf jaar in Nederland en heb ik nog steeds geen plannen om terug te gaan." Ook in Nederland kreeg de voormalige accountant in eerste instantie financiële functies. "Maar geleidelijk verschoof mijn interesse steeds meer van de financiële kant naar de operationele kant van het bedrijf. En toen kwam er een interne vacature voor een operationeel manager voor onze objecten binnen het contract met Justitie. Ik besloot de sprong in het diepe te wagen en solliciteerde. Al snel bleek dat ik in de loop der jaren links en rechts al aardig wat kennis had opgepikt over het operationele werk in de beveiliging. Maar daarnaast groeide de behoefte om ook op papier te kunnen aantonen dat ik over de vereiste competenties beschik. Ik ging kijken naar wat er op het gebied van opleidingen te koop was. En dat is nogal wat. Er zijn heel veel opleidingen in Nederland, maar ik wilde er het liefst een volgen met een internationale erkenning. Zo kwam ik op CPP uit. Ik kan niet beoordelen of deze opleiding beter of slechter is dan de Nederlandse opleidingen, maar feit is wel dat ASIS op dit gebied de grootste en bekendste organisatie ter wereld is. Dat geeft toch een zeker gevoel dat het goed zit en dat je je niet na twee jaar gaat afvragen wat je er eigenlijk aan hebt."

Praktische ervaring

De Vries vond ook talloze cursussen op internet. "Maar bij CPP gaat het niet alleen om theorie. Om het certificaat te halen moet je een zwaar examen met succes afleggen, maar ook kunnen aantonen dat je minimaal negen jaar praktische ervaring hebt in de beveiliging, waarvan drie jaar met beleidsverantwoordelijkheid. CPP geeft dus duidelijk aan dat je een bepaald niveau hebt."

De cursus is in principe zelfstudie, maar het is in Nederland ook mogelijk een aantal klassikale sessies te volgen bij de European Security Academy. Dat deed De Vries. "Ik volgde de review course in Corsendonk. Het bleek dat ik best al veel wist, na zoveel jaren werk in de beveiliging. Alleen de technische onderwerpen vielen tegen, want daar heb ik nooit veel mee te maken gehad. Maar de meeste onderwerpen, zoals crisismanagement, vond ik erg leuk. Ik heb veel opgestoken van de cursus en hoewel het misschien erg op de Amerikaanse leest geschoeid is, kan ik er ook in Nederland goed mijn voordeel mee doen. Afgelopen zomer is de dienstverlening bij Justitie gestopt en ging ik voor G4S aan de slag bij Shell, waar ik verantwoordelijk werd voor de operationele aansturing van security en hospitality. De CPP-opleiding sluit exact aan op wat ik aan kennis nodig heb voor die functie. Ik merk dat ik daarin dankzij de opleiding steeds professioneler ben geworden."

Behoorlijke discipline

Deze vorm van onderwijs vergt een behoorlijke discipline. Zeker naast een drukke baan. "Ik moest acht boeken (de Protection of Assets) doorwerken. Zo'n tweeduizend pagina's. Gelukkig ligt er veel nadruk op de praktijk. Dat merk je ook tijdens het examen. Je moet de stof niet alleen beheersen, maar vooral ook begrijpen. Je wordt namelijk ook getest op praktijktoepassingen. Ik kan niet zeggen hoeveel tijd het allemaal gekost heeft. In het begin ben je er af en toe een paar uurtjes mee bezig, want dan lijkt het examen nog ver weg. Maar naar mate de eindstreep naderde, ging er echt heel veel tijd in zitten."

De CPP-opleiding bestaat uit acht zogenoemde domeinen: Security Principles and Practices, Business Principles and Practices, Investigations, Personnel Security, Physical Security, Information Security, Crisis Management en Legal Aspects. Physical Security telt relatief het zwaarst mee tijdens het examen. De Vries: "Het meeste heb je aan de tools om als security manager binnen je organisatie de toegevoegde waarde van security aantoonbaar te maken. Maar ook Crisis Management is heel nuttig. Je leert hoe je een organisatie kan voorbereiden op een eventuele crisis. Minder affiniteit had ik met Physical Security. Daarbij wordt heel diep op de techniek in gegaan, zoals hoe camera's werken, hoe je verschillende systemen aan elkaar kan koppelen en welke sloten je het beste kan gebruiken in combinatie met toegangbeheer."

Examen

Er gaat ook aandacht uit naar de inzet en het inroosteren van beveiligers. "Dat is wel op basis van Amerikaanse regelgeving, al maakt European Security Academy ook de vertaalslag naar de Nederlandse situatie. Maar tijdens het examen gaat het alleen om de Amerikaanse regels. Toch was het geen weggegooide tijd. Veel Amerikaanse regels zijn ook nuttig voor de Europese situatie. Bij Investigations gaat het om recherchewerk, maar ook om onderzoek naar de oorzaak van incidenten, zodat je kan leren hoe je die in de toekomst kan voorkomen." Het onderdeel Information Security is volgens De Vries nog relatief nieuw en zal naar verwachting steeds belangrijker gaan worden.

De cursus wordt afgesloten met een examen, bestaande uit tweehonderd multiple choicevragen en 25 testvragen. De testvragen leveren geen punten op, maar worden door ASIS gebruikt om de opleiding en het examen steeds verder te verbeteren. ASIS beschikt over een enorme examendatabase, die door externe partijen onafhankelijk getoetst wordt. Het is overigens niet meer nodig om voor het examen naar de Verenigde Staten te reizen. Het kan tegenwoordig worden afgelegd in een erkend examencentrum in Amsterdam. "Je moet minimaal 650 van de 800 punten halen", aldus De Vries. "En je moet voor alle domeinen een voldoende halen."

Op de vraag wat je in Nederland aan CPP hebt, kan De Vries maar beperkt antwoord geven. "In de VS is het een harde eis voor hogere functies in de security, maar in Nederland kom je het nog maar sporadisch tegen in vacatures. De opgestoken kennis is in ieder geval heel bruikbaar. En je wordt bovendien gemotiveerd om bij te blijven in het vakgebied, want je moet elk jaar CPE (Continuing Professional Education) punten halen met bijvoorbeeld congresbezoeken, lesgeven of het schrijven van artikelen om gecertificeerd te blijven."

 

Dit artikel is verschenen in het vaktijdschrift Beveiliging, editie februari 2015.

^