Convenant ondertekend voor samenwerking beveiligen waarde- en geldtransporten en -opslag

  • 21 Mar 2016 18:00

Ter bestrijding van gewelddadige vermogenscriminaliteit tekenden diverse publiek-private partijen, waaronder G4S, op 21 maart een convenant om de samenwerking te optimaliseren. Zij deden dit in het bijzijn van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Het convenant moet bijdragen aan het voorkomen van overvallen gericht op geld- en waardedepots en geld- en waarde transporteurs. 

Overvallen op geldtransporten en gelddepots zijn zeer zware delicten met grote impact. Impact op het personeel, op omstanders en de politie. Daders deinzen er niet voor terug vuurwapens en explosieven te gebruiken. Minister Van der Steur stelt: “Effectieve bestrijding van deze ernstige vorm van criminaliteit vereist krachtenbundeling van betrokken publieke en private partijen en de Nederlandsche Bank. Het gaat om de kans op een overval te minimaliseren en de pakkans te vergroten. Samenwerking en het delen van (persoons)gegevens leiden tot inzichten die afzonderlijk niet verkregen zouden zijn en tot samenhangende maatregelen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met de ondertekening van dit convenant waarin de afspraken staan, een uitstekende basis leggen voor de bescherming van het chartale betalingsverkeer en de veiligheid van Nederland in het algemeen”.

Live View

Betrokken partijen hebben afgesproken zoveel mogelijk relevante informatie met elkaar te delen. Het gaat daarbij om onder meer informatie over werkwijzen, signalementen, gebruikte vervoersmiddelen, gereedschappen van overvallers, dreigingsbeelden en trends. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over hoe overvallen voorkomen kunnen worden en de pakkans vergroot kan worden. Een van de afspraken is dat alle private partijen en de Nederlandsche Bank zijn aangesloten op Live View. Dit is een systeem waarmee de meldkamer van de politie rechtstreeks kan meekijken met camerabeelden van een particuliere alarmcentrale, bijvoorbeeld bij een overval.

Veiligheid staat voorop

Ondertekenaar Ab van Eck, Operationeel directeur Cash Solutions bij G4S: “Wij werken in een specifieke branche waar veiligheid voorop staat, daarom is informatie-uitwisseling voor G4S essentieel. Voor ons is het convenant een belangrijke stap om deze informatie-uitwisseling te borgen, tussen alle partijen op basis van gelijkwaardigheid. In ons werk kan een simpel voorval als motorpech of een 'verdacht' voertuig al een veiligheidsrisico betekenen. Snel kunnen schakelen met relevante partijen is daarom een must. G4S heeft zo'n 800 gekwalificeerde medewerkers op de weg en ongeveer 200 medewerkers op onze locaties, die getraind worden met een scherpe blik op veiligheid. Zij observeren bewust en melden waar nodig. Ook hebben wij veiligheidsexperts in dienst die gekwalificeerd zijn om rechercheurswerk te doen in en rondom ons bedrijf. Elke afwijking die wij signaleren kan een aanknopingspunt zijn om een voorval te voorkomen of op te lossen. Veiligheid staat zo voorop!”

Ondertekenaars

Acht partijen zetten hun handtekening: politie, College van Procureurs Generaal, Koninklijke Marechaussee, De Nederlandsche Bank, Koninklijke Joh. Enschedé, G4S Cash Solutions, Geldservice Nederland en SecurCash.

^