Reorganisatie bij G4S Aviation Security

  • 05 Sep 2016 14:33

G4S kondigt vandaag aan een boventalligheid te hebben van 150 FTE bij de divisie Aviation Security. Vorig jaar juni is het security concept op de luchthaven aangepast van decentrale naar centrale controle van passagiers wat aanzienlijke efficiency- en procesverbeteringen heeft opgeleverd. G4S heeft in het afgelopen jaar, binnen de afspraken met de sociale partners, verschillende maatregelen genomen om haar organisatie in lijn te brengen met deze nieuwe situatie. De ingrepen blijken echter onvoldoende te zijn.

Vliegtuig wolken

G4S kondigt vandaag aan een boventalligheid te hebben van 150 FTE bij de divisie Aviation Security. Vorig jaar juni is het security concept op de luchthaven aangepast van decentrale naar centrale controle van passagiers wat aanzienlijke efficiency- en procesverbeteringen heeft opgeleverd. G4S heeft in het afgelopen jaar, binnen de afspraken met de sociale partners, verschillende maatregelen genomen om haar organisatie in lijn te brengen met deze nieuwe situatie. De ingrepen blijken echter onvoldoende te zijn.

G4S betreurt het dat een reorganisatie nodig is, en streeft ernaar zoveel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden binnen G4S of elders. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten. G4S heeft haar medewerkers, ondernemingsraad en de vakbonden vandaag geïnformeerd over dit voorgenomen besluit. De vakbonden zijn uitgenodigd voor overleg over een sociaal plan. De recent gemaakte afspraken over arbeidsomstandigheden blijven gestand en ook de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven blijft gewaarborgd.

^