Heterdaadoefening Houten: ‘Ook op straat weten we elkaar te vinden’

  • 26 Oct 2016 14:45

De SBBH, de politie en beveiligingsbedrijf G4S hielden op 8 september een heterdaadoefening op het bedrijventerrein in Houten. “Het is handig dat we elkaars verlengstuk zijn. Zo versterken we elkaar en voorkomen we inbraken en een onveilig gevoel.”

Heterdaadoefening SBBH

Preventie door informatie-uitwisseling en samenwerking. Dat is wat de politie, gemeenten en collectieve beveiligingsorganisaties van Houten (SBBH), Nieuwegein (SBBN) en Vianen (SBBV), en een aantal beveiligingsbedrijven willen met het convenant dat zij in 2015 hebben ondertekend. “In maandelijkse overleggen, bijeenkomsten, op papier en in de mail gaat de informatie-uitwisseling goed”, zegt SBBH-directeur Debora Lenten. “Het is belangrijk dat we elkaar op straat ook weten te vinden en politie en beveiligers ervan doordrongen zijn dat ze elkaar kunnen helpen.”

Meezoeken

“Wij kunnen op het bedrijventerrein de ogen en oren van de politie zijn - zonder dat we op de stoel van de politie gaan zitten”, zegt Rosy Park, operationeel manager van G4S. “Zien wij bijvoorbeeld middenin de nacht een dure auto met drie jonge jongens over het terrein rijden, dan hoeft dat niks te betekenen maar geven we het toch als verdacht door aan de politie. Die kan de auto dan natrekken. We rapporteren ook dat een ondernemer ’s nachts z’n hekken open laat staan, net als uitgevallen straatlantaarns en losliggende stoeptegels.” Ook wijkagent Angelique Schwarze ziet de meerwaarde van meer samenwerking op straat: “Wij kunnen beveiligers vanaf een bepaalde post laten meezoeken naar verdachten, of hen vragen alle langskomende kentekens te noteren. Beveiligers kennen bovendien het terrein heel goed, zij kunnen aangeven waar een vluchtweg is.”

Inbraak en Auto-inbraak

Om de uitvoerende agenten en G4S-surveillanten te laten ervaren wat zij aan elkaar kunnen hebben, organiseerden de SBBH, de politie en G4S op 8 september een zogenaamde heterdaadoefening op het bedrijventerrein Houten. ’s Middags en ’s avonds werden een inbraak en auto-inbraak in scène gezet, met zeven politieagenten en een G4S-surveillanceauto in het veld, twee agenten en twee G4S’ers in de regiekamer en drie acteurs als verdachten.

Gerichter surveilleren

Het was een nuttige oefening, vinden alle betrokkenen. Wijkagent Angelique Schwarze: “Wij hebben ons gerealiseerd dat beveiligers ons echt kunnen helpen, door vanaf een bepaalde plek mee te zoeken of alle kentekens te noteren.” Debora Lenten: “Ze werkten goed samen. De politie vroeg bijvoorbeeld de surveillant het pand dat zij in de gaten hielden niet binnen te gaan, maar om op een plek iets verderop de omgeving in de gaten te houden.” Rosy Park: “Wij kunnen met aanwijzingen van de politie gerichter surveilleren. Het is handig dat we elkaars verlengstuk zijn, zo versterken we elkaar en voorkomen we inbraken en een onveilig gevoel.”

Verplaatsen in verdachte

“Wij realiseerden ons door de oefening hoeveel erbij komt kijken om een verdachte in te rekenen”, zegt Rosy Park. “Ik zag vanuit de meldkamer dat onze surveillant een paar keer heel dicht in de buurt van de verdachte was, maar hem niet zag.” “Je gaat al snel zoeken op de plek waar iets is gebeurd”, zegt surveillant Raymond Veldman. “Doordat we merkten hoe snel de verdachten al verderweg waren, realiseer ik me dat je je moet verplaatsen in een verdachte. Die wil zo snel mogelijk wegkomen.” Het was ook goed om aan den lijve te ondervinden hoe lastig het is een uitgebreid signalement te onthouden - en op welke kenmerken je het beste kunt letten. Debora Lenten: “Een jasje doe je snel uit, schoenen verwissel je minder gauw.” Verdachten kunnen bovendien heel vindingrijk zijn. Debora Lenten: “Eén verdachte deed bij een sportveld alsof hij aan het sporten was. Maar die kun je niet zonder meer afschrijven als verdachte.”

Blijven communiceren

Belangrijke les van de oefening is dat politie en beveiliging elkaar goed op de hoogte moeten houden. Debora Lenten: “De surveillant heeft niet de kanalen die de politie afluistert. Als je hem inschakelt, moet je hem dus goed aangesloten houden.” Angelique Schwarze, schuldbewust: “Wij waren de surveillant vergeten te melden dat de situatie over was; één verdachte hadden we ingerekend, de andere was in het centrum gesignaleerd. Wij zaten al op het bureau terwijl hij nog stond te posten.” Maar als surveillant en politie elkaar tegenkwamen, stopten ze even en wisselden ze informatie uit. Rosy Park: “Iedereen zag hoe belangrijk zo’n fysiek contactmoment is.”

Praatjes maken

Het doel van de oefening is bereikt: alle betrokkenen hebben ervaren hoe nuttig het is om elkaar daadwerkelijk in te schakelen. Angelique Schwarze: “De korte lijnen zijn heel handig. We willen dit soort oefeningen vaker houden.” “We hopen dat het enthousiasme van de betrokkenen doordruppelt naar de overige collega’s van politie en beveiliging”, zegt Debora Lenten. “Daar gaan we goed aandacht aan besteden. We weten elkaar nu ook beter op straat te vinden. Dat werkt preventief.”
^