Predictive profiling wordt gemeengoed in Nederlandse beveiligingssector

  • 31 Oct 2016 13:47

René Hiemstra, Director Risk Advisory, geeft iedere maand zijn visie op een ander onderwerp op het gebied van risicomanagement bij organisaties. Deze keer vertelt hij over het inzetten van predictive profiling als instrument om beveiligingsrisico’s in te perken.

winkelend publiek

Wat wordt bedoeld met predictive profiling?

Predictive profiling is een tool voor securitymanagement om in het vroegste stadium van uitvoering criminele en terroristische activiteiten te onderkennen. Zo kan je ervoor zorgen dat een mogelijke dreiging op tijd kan worden tegengegaan. Als predictive profiler kijk je heel nauwgezet naar uiterlijke kenmerken, gedragspatronen (en afwijkingen daarin) en andere opvallende dingen. Het vereist een precieze, nauwgezette manier van kijken. Beveiligers die deze manier van werken toepassen letten op heel specifieke, maar tegelijkertijd zeer uiteenlopende dingen die hen vertelt dat iemand anders is dan anders. Het is een hele actieve manier van uitvoering geven aan preventie. 

Hoe is dit ontstaan?

Over predictive profiling wordt veelal gezegd dat het in Israël is ontwikkeld en als eerste succesvol is ingezet. Het geldt wereldwijd als een zeer effectieve methode om bijvoorbeeld aanslagen op tijd te voorkomen. Zeker met het oog op de huidige veiligheidssituaties in veel landen en de aanwezige dreiging, ook in Europa, is dit iets wat steeds vaker ingezet zal worden als onderdeel van het bredere palet van securitymanagement. Ik verwacht wel dat het uiteindelijk gemeengoed wordt in de Nederlandse beveiligingssector en ik denk dat alle lagen van beveiliging er in enigerlei vorm mee te maken krijgen. 

Hoe wordt predictive profiling ingezet?

Predictive profilers worden voornamelijk ingezet op drukke plekken, zoals op vliegvelden, evenementen of stations. Op luchthavens worden bij zogenoemde high risk flights (bestemmingen of maatschappijen die een verhoogde dreiging met zich meebrengen) mensen door middel van een bepaalde interventietechniek geïnterviewd. Maar het kan ook onzichtbaar; zo zitten er soms waarnemers in het publiek die weer in verbinding staan met elkaar. Het publiek merkt hier vrijwel niets van en je hebt als security voor ogen dat alles ongehinderd doorgang vindt. Dus maximale bescherming, maar niet zo dat veiligheidsmaatregelen een stempel drukken op datgene wat gaande is. Beveiligingsmedewerkers die als profiler worden ingezet moeten daarvoor specifiek worden opgeleid: dit type werk vergt een heel gerichte waakzaamheid en alertheid, waarnemingsvaardigheden, in bepaalde gevallen ook bejegeningstechnieken en rapportagevaardigheid. Toepassing van profiling is onderdeel van een maatregelenpakket, het staat niet op zichzelf. Beveiligers zijn in feite bezig met het vergaren van intelligence door predictive profiling te gebruiken. In de onmiddellijkheid van hun inzet is dat actieve preventie. Daarnaast is het vergaren van informatie en inzicht, op basis van waarnemingen van mensen op de vloer en van data die je op een andere manier verzamelt kan je een goede analyse maken en bepalen of er bijvoorbeeld extra beveiliging nodig is. 

En wat als er iets wordt waargenomen wat niet klopt?

Toepassing van profiling staat nooit op zichzelf: wat je waarneemt moet je ook kunnen opvolgen. Actieve operationele samenwerking met politie en andere veiligheidsdienstverleners is noodzakelijk voor succes. Waarnemen, opletten en duiden mag, maar de opvolging ligt uiteraard bij de politie, het gezag. Een politieagent heeft een opsporingsbevoegdheid. Maar net als de politie gaan ook beveiligers steeds informatiegestuurder werken; een ontwikkeling die wat mij betreft alleen maar positief is. Het onderstreept het belang van integraal securitymanagement. 

Wordt predictive profiling ook op andere gebieden ingezet?

Zeker, we zien het onder andere in de retail en in de horeca. Zo wordt profiling bijvoorbeeld ingezet bij de bestrijding van uitgaansgeweld, bij het voorspellen van crimineel en gewelddadig gedrag onder leden van het uitgaanspubliek. Ook hier heeft het een sterk preventief karakter. Door vroeg te signaleren dat iemand mogelijk gewelddadig gedrag aan de dag zal leggen en hem of haar daar op aan te spreken voorkom je mogelijk dat iemand later die avond onderdeel van een escalatie is. Het is telkens die combinatie van waarnemen en handelen die profiling een heel sterk instrument maakt dat heel goed past bij onze dienstverlening als private veiligheidsorganisatie.

Rene Hiemstra
René Hiemstra, Director Risk Advisory, G4S Nederland

^