Adequate directieveiligheid niet langer alleen een zorg voor grote ondernemingen

  • 08 Dec 2016 09:11

René Hiemstra, Director Risk Advisory, geeft iedere maand zijn visie op een ander onderwerp op het gebied van risicomanagement bij organisaties. Deze keer gaat het over het waarborgen van de veiligheid van directies.

hoge kantoorgebouwen blauw

Wat voor risico’s loop je als leiding van een bedrijf?

Als directie van een grotere onderneming ben je op verschillende manieren mogelijk een crimineel doelwit. De risico’s bestaan wat mij betreft uit drie lagen: 1) persoonlijke dreigingen, 2) bedrijfsmatige dreigingen en 3) activisme. Die eerste dreiging ontstaat vooral doordat mensen weten dat je veel geld hebt, erfgenaam bent van een ondernemersfamilie of doordat je bijvoorbeeld in een organisatie werkt waar veel geld voorhanden is en waar je uit hoofde van je functie bij kunt. Denk bijvoorbeeld aan de ontvoering van Freddy Heineken. Ook kan er via intimidatie van gezinsleden druk worden uitgeoefend. Risico’s die vrijwel meteen een impact hebben op je privéleven.

Het tweede type risico in het kader van bedrijfsmatige dreigingen staat vooral in het teken van informatiemisbruik. Veel organisaties hebben cruciale informatie ter beschikking die in potentie veel waard is in de juiste handen. Bijvoorbeeld informatie over patenten of intellectueel eigendom waar andere organisaties een groot belang bij kunnen hebben. Indirect kan het bijvoorbeeld ook om informatie gaan over grote transacties die impact hebben op beurskoersen of gedrag van concurrenten. Hoe welke informatie voor een kwaadwillende partij relevant kan zijn is soms op voorhand niet goed te duiden. Je loopt in een dergelijke situatie misschien geen persoonlijk risico maar bent wel een doelwit voor bedrijfsspionage. Het is immers denkbaar dat kwaadwillende figuren iemand persoonlijk bedreigen met het doel informatie te verwerven. Het derde risico is activisme. Ondernemingen kunnen (soms heel onverwacht) maatschappelijke weerstand oproepen, wat ertoe kan leiden dat activisme zich op die onderneming richt en soms dan ook tot op het persoonlijke niveau van leden van een directie. Denk bijvoorbeeld aan een cosmeticabedrijf dat op dieren test.

Hoe kan je het beste met deze risico’s omgaan?

Bedrijven zijn zich vaak wel bewust van de risico’s en de directie beseft meestal goed wat er gevaarlijk is aan het werk dat de onderneming doet en wat dat voor henzelf kan betekenen. Toch moet er meestal, zoals zo vaak, een incident gebeuren voordat er echt maatregelen worden genomen en de urgentie daadwerkelijk wordt gevoeld. En dat is ook wel logisch, want het is niet niets als je aan je kinderen moet vertellen dat ze voortaan door beveiligers naar school gebracht worden. Het is daarom van groot belang dat je van tevoren een analyse doet en de risico’s in kaart brengt. Een crimineel kijkt namelijk ook net zo waar je kwetsbaarheden zitten. Bij G4S bieden we een breed palet van risicobeperkende maatregelen. Op maat gemaakt, want bijvoorbeeld een advocatenkantoor met een groot aantal partners loopt andere risico’s dan een winkelbedrijf dat wordt gerund door een familie. Voor veel grote ondernemingen is de directieveiligheid logisch onderdeel van de corporate security. Voor middelgrote en kleine bedrijven is dat een ander verhaal. Want laten we er niet omheen draaien: het is een vrij dure aangelegenheid om je interne veiligheidsorganisatie zo op te tuigen dat je zelf persoonlijke beveiliging kunt leveren aan het eigen personeel. Er zijn niet veel ondernemingen die zich dat kunnen veroorloven. Externe expertise kan dan goed werken.

Wat voor maatregelen kunnen worden getroffen?

24/7 persoonsbeveiliging is echt bedoeld voor het afwenden van de tastbare, harde dreiging waar je niet zo maar naar moet grijpen. Voordat je daartoe komt, zijn er veel stappen te nemen die heel effectief zijn voor het bieden van veiligheid en voor het geruststellen van alle betrokkenen. Sommige maatregelen zijn vrij simpel: zorg ervoor - door je internet goed te beveiligen - dat je ‘achterdeur’ niet openstaat. Maar denk ook aan hekken om de toegang tot je huis moeilijker te maken of het nemen van verschillende routes naar werk om criminelen te misleiden en op die manier onvoorspelbaar te zijn. Verder loont het om ervoor te zorgen dat er iemand 24/7 bereikbaar is voor meldingen en voor eventueel opschalen. We hebben een speciale meldkamer die daarvoor ingezet kan worden en waarbij je alle voorrang krijgt als de nood aan de man komt. Wat hierbij de kunst is, is dat de maatregelen je persoonlijke levenssfeer zo min mogelijk verstoren en dat er voortdurend discretie wordt betracht. Het begint allemaal met een heel reële inschatting van het risico dat je daadwerkelijk loopt en hoe je effectief met dat risico kunt omgaan.

Lopen directieleden anno nu meer risico?

Dat vind ik lastig te zeggen. Maar je ziet in de publieke sfeer wel steeds meer incidenten: poederbrieven die naar politieke leiders worden verstuurd, auto’s van bestuurders die in brand worden gestoken omdat er plannen liggen om een asielzoekerscentrum te openen. Deze ontwikkeling kan je doortrekken naar de private sector. Daarnaast wil je als bedrijf liever niet op deze manier in de schijnwerpers komen te staan. We zien dus regelmatig dat een bedrijf er alles aan doet een dergelijk incident uit de media te houden, bijvoorbeeld door geen aangifte te doen omdat er dan een publieke rechtszaak kan volgen. Dit type incident wordt gemakkelijk opgepikt door media en je wilt gewoon niet op die manier in de krant. Het is goed denkbaar dat we aan de private kant tegen een ‘dark number’ aankijken dat niet heel erg zal afwijken van het aantal incidenten aan de publieke kant. Anonimiteit is echter een belangrijke bron van veiligheid in deze kwesties en dus doen betrokkenen er juist veel aan om zaken zo veel mogelijk discreet aan te pakken. Het is daarom niet goed in te schatten hoe vaak zulke incidenten zich in de praktijk voordoen. 

Hoe zie jij de toekomst van directieveiligheid voor je?

Ik denk dat het adequaat beveiligen van de leiding van een bedrijf steeds meer een issue zal zijn. In het verleden waren alleen de echt grote ondernemingen zoals Philips in staat om een eigen, volwassen securityorganisatie op te bouwen. Maar door de digitalisering van de samenleving en het versnipperen van organisaties zien we steeds meer kleinere ondernemingen die risico’s lopen. Techbedrijven bijvoorbeeld, die over hoogwaardig intellectueel eigendom beschikken en veel omzet maken. Tegelijkertijd verandert de gelegenheidsinfrastructuur. Er ontstaat steeds meer gelegenheid. Want anno 2016 ben je er met tien minuten internetten achter waar iemand woont of weet je door de Quote 500 wat iemand verdient. En terwijl de gevaren eigenlijk toenemen, heeft de overheid op dit gebied een steeds kleinere rol gekregen. Waar je vroeger meteen de politie belde als je zorgen had om je veiligheid, is de overheid er tegenwoordig meer voor de onmiddellijkheid – dus het moment dat je echt al bent overvallen. Voordat je overheidsbescherming krijgt, ben je een hele stap verder. Ik verwacht daarom dat er in de nabije toekomst vaker een beroep wordt gedaan op private beveiligingsorganisaties, zeker door middelgrote en kleine bedrijven die steeds meer de relevantie van persoonlijke veiligheid zullen zien.

Rene Hiemstra
René Hiemstra, Director Risk Advisory, G4S Nederland

^