Al 500 MKB-ondernemers kozen voor CAS, de slimme kluis!

  • 11 Jan 2017 13:00

Eind 2016 sloten wij een CAS®-kluis aan bij de 500e MKB-ondernemer. Een groot succes voor de kleine, slimme kluis.

CAS biljet invoeren

Sinds de pilot in april 2016 is het voor elke MKB-ondernemer mogelijk om CAS® te bestellen. We breiden onze succesvolle samenwerking met Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) in winkelgebieden begin 2017 verder uit. Wij voorzagen eind 2016 al de 500e ondernemer van een CAS! Zo brengen we samen veilig omgaan met cash geld binnen bereik van elke middenstander.

Voor sommige MKB-ers die met cash geld omgaan, zijn de geijkte oplossingen om contant geld te brengen en op te halen te log en te duur. Daarom introduceerde G4S samen met SBEB in april 2016 de CAS in het winkelgebied in Ede. Deze succesvolle samenwerking zetten we voort in het project ‘Slimmer omgaan met contant’. Zo zullen we begin 2017 winkelgebieden in Nijmegen, Hoofddorp en Rijswijk bezoeken.

Hoe werkt CAS

CAS is een slim kluisje dat op een vaste plek in de zaak staat. De ondernemer stort de inhoud van de kassa af in de eigen zaak en hoeft niet meer met contant geld over straat. Zo maakt CAS het leven van de ondernemer veiliger en gemakkelijker. CAS telt automatisch elk biljet en controleert het op echtheid. Als CAS bijna vol is, haalt G4S de inhoud op. En de bedragen worden dagelijks meteen bijgeschreven op de rekening van de ondernemer. CAS past bij ondernemers met een weekomzet in contant geld van € 5.000 tot € 35.000.

500e Ondernemer met CAS

Eind 2016 werd de 500e slimme kluis aangesloten bij de Mitra Rialto filialen van ondernemer Albert van Bezooijen. Hij koos hiervoor vanwege de veiligheid én het gemak. “We hadden al een CAS in onze 10 winkels. Toen er twee filialen bijkwamen, kregen die meteen ook een CAS. Het product en de dienst zijn volwassen geworden na de pilot in het begin. De kinderziektes zijn er wel uit. Daarom kozen we meteen weer voor een CAS in onze nieuwe filialen.”, zegt Albert.

De voordelen heeft hij dus al eerder ervaren: “Het grootste voordeel is dat er geen papiergeld meer aanwezig is in de winkels. We hebben alleen nog maar wat wisselgeld in de kassa's. Het geld staat bovendien de volgende dag automatisch op de rekening. Dat makkelijk én goed voor onze liquiditeit.”

Bekijk de voordelen én voorwaarden voor CAS op www.safe-express.nl

^