Politiek moet meer kijken naar inzetten private veiligheidsindustrie

  • 16 Jan 2017 14:34

René Hiemstra, Director Risk Advisory, geeft iedere maand zijn visie op een ander onderwerp op het gebied van risicomanagement bij organisaties. Deze keer gaat het over het veiligheidsbeleid van de overheid en de rol van de private beveiligingsindustrie.

Binnenhof Den Haag

Welke ontwikkeling zie jij als het gaat om publieke veiligheid en de overheid? 

De overheid heeft een steeds groter wordend capaciteitsprobleem. Er ligt een hoge druk op bijvoorbeeld de capaciteit bij de marechaussee en de politie. Het is een behoorlijke uitdaging om om te gaan met bepaalde taken en nieuwe behoeftes vanuit de maatschappij, zeker met de verhoogde dreiging die er speelt. Onlangs werd dat weer duidelijk toen Schiphol een oproep deed aan de overheid om meer mensen van de marechaussee te leveren. Illustratief voor het capaciteitsprobleem is dat je een steeds hogere druk ziet die de komende tijd blijft toenemen. Bij de politie zijn er bijvoorbeeld issues met vergrijzing en zijn er harde grenzen aan het flexibel inzetten van het personeel. Overheidsorganisaties in het algemeen vinden het moeilijk om snel te groeien, het wervingsproces kost tijd en ook de noodzaak van het opleiden van nieuwe medewerkers in veiligheidsfuncties maakt het moeilijk om snel de geworven capaciteit op de straat aan het werk te krijgen.  

Zie jij hier kansen liggen voor de private beveiligingsindustrie?

Er is zeker een gat voor de private sector om op in te springen maar dat wordt soms moeilijk gemaakt door wetgeving en langdurige aanbestedingsprocessen. Er zou een veel grotere maatschappelijke toegevoegde waarde van de beveiligingsindustrie kunnen zijn maar dat moet dan wel door de overheid worden gestimuleerd. Ik zie heel veel voordelen voor alle partijen. Inzet van de private veiligheidssector in het publieke werkveld neemt de overheid werk uit handen. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een politieagent zich echt weer kan richten op het werk op straat en dat allerlei administratieve taken voor hem of haar deels door anderen, private veiligheidsmedewerkers worden uitgevoerd. Dit is een goed voorbeeld van onze praktijk in het Verenigd Koninkrijk. De maatschappij vraagt om veel aandacht en daarin kan de markt ook voorzien. Ik zou graag zien dat de bereidheid vanuit de overheid om naar de markt te kijken groter is. Er lijkt nu een aarzeling te zijn om private partijen in te zetten. De overheid beperkt zichzelf op deze manier onnodig.  

Wat is de oproep die je wilt doen?

Ik zou politieke partijen en het nieuwe kabinet willen oproepen om in de toekomst op een dynamischere manier veiligheid in te kopen. Kijk met een open mind naar wat de private sector te bieden heeft en kan en aarzel niet om daar een beroep op te doen. Veiligheidsbedrijven kunnen bijvoorbeeld helpen met het leveren van praktische diensten aan politie en marechaussee op allerlei manieren. Het rendement van deze overheidsorganisaties wordt dan voor de maatschappij vergroot omdat ze zich dan meer kunnen richten op het aanpakken van de problemen van deze tijd. Ik zou graag zien dat deze oplossingsrichting in de komende kabinetsperiode een serieuze kans krijgt. 

Wat is daar voor nodig?

Er moet een manier worden gevonden om sneller het capaciteitsprobleem op te lossen. Dit gaat nu heel moeizaam en in feite te traag in langslepende procedures. Wanneer de politie bedenkt dat ze een bepaalde veiligheidsoplossing bij ons willen afnemen duurt het soms een jaar voordat er ook daadwerkelijk een offerteaanvraag ligt. Inkoopprocessen vanuit de overheid moeten veel sneller kunnen. Dat helpt ons allemaal om ons volledig in te zetten voor het veiligheidsvraagstuk van Nederland. Het zou heel erg helpen als de rol van de private beveiligingsmarkt mee wordt genomen in het regeerakkoord en er gekeken wordt naar andere en betere manieren om veiligheid in te richten. Onze inmiddels meer dan 100 jaar ervaring en onze uitgebreide internationale expertise is ook voor de Nederlandse samenleving te verzilveren. Wij kunnen als sector veel meer betekenen in het organiseren en beter laten renderen van de publieke veiligheid.

Rene Hiemstra

René Hiemstra, Director Risk Advisory, G4S Nederland

^