Family program van G4S brengt recidive drastisch terug

  • 02 Feb 2017 10:00

Family program van G4S brengt recidive drastisch terug: In het Verenigd Koninkrijk beheert G4S een aantal gevangenissen. In een ervan worden bijzondere resultaten geboekt in het terugdringen van recidive door toepassing van gezinsinterventies.

Bezoek HMP Parc

In het Verenigd Koninkrijk beheert G4S naast de meer bekende activiteiten als waardetransport en beveiliging ook een aantal gevangenissen. Een ervan, HMP Parc heeft de meest geavanceerde gezinsinterventie-afdeling in het land. Afgelopen januari bezocht een delegatie uit Nederland deze bijzondere afdeling, onder hen waren vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie, een burgemeester, twee gevangenisdirecteuren en vertegenwoordigers vanuit de zorg en de reclassering. De bezoekers zagen met eigen ogen hoe deze gevangenis in het Zuidwesten van Wales werkt aan drastisch lagere recidive cijfers samen met de gedetineerden en hun gezinnen.

Gezinsinterventies in HMP PARC 

Parc is met een populatie +van ca. 1. 750 een van de grootste Britse gevangenissen. Gezinsinterventies ondersteunen hier de gedetineerden die zelf willen veranderen en hun gezinnen. De nadruk ligt daarbij op verantwoordelijkheid nemen en jezelf verbeteren. Op deze manier bereikt en betrekt het team van Parc honderden gezinnen in nood. Het voornaamste doel is om terugval te voorkomen en het risico te verlagen dat kinderen het voorbeeld van hun vader volgen. 

De gezinsinterventie-afdeling is een wooneenheid met 64 bedden. Daar draait het voor de gedetineerden om het weer opbouwen van hun leven. Ook leren ze de verantwoordelijkheid te nemen voor de relatie met hun gezin, dat de zware last draagt van hun misdaden en gevangenschap. Op de afdeling worden verschillende individuele- en gezinsinterventies toegepast.  

Nederlands bezoek is onder de indruk

Marie-Anne de Groot, directeur van penitentiaire inrichting Veenhuizen, zei tegen de delegatie: “We zien hier allemaal de toegevoegde waarde en hoe we dit kunnen toepassen in onze eigen inrichtingen. We moeten stoppen erover te praten en het nu gewoon gaan doen.” 

Director government solutions van G4S Nederland, René Hiemstra zei: “Wat het team van HMP Parc hier heeft bereikt, is een voorbeeld van gezinsinterventie met fenomenale resultaten in het doorbreken van de recidive-spiraal. Ik geloof dat de mogelijke toepassing hiervan in gevangenissen in Europa verstrekkende gevolgen kan hebben.” 

“Ik ben ontzettend trots op het werk van mijn collega's bij Parc. G4S maakt hier werkelijk het verschil in vele mensenlevens en daardoor ook in hun gemeenschap.” 

Resultaten van het programma

John, een voormalige gevangene en een van de eerste gedetineerden die deelnam aan het gezinsinterventie-programma, kwam in de gevangenis toen zijn dochter nog een baby was. Hij zegt: “Ik ben de mensen van Parc eeuwig dankbaar, omdat zij de basis legden onder mijn herstel. Ik pleeg geen misdaden meer en ik heb het aan Parc te danken dat ik een relatie heb kunnen opbouwen met mijn dochter.” 

Corin Morgan-Armstrong is de manager van de afdeling gezinsinterventie bij HMP Parc en zegt: “We verwachten dat de onderzoeksresultaten later dit jaar laten zien, dat recidive bij gezinnen met verhoogd risico door ons programma met wel 10% is afgenomen.” 

“Dit programma laat gedetineerden zichzelf erg indringende vragen stellen. Zo biedt het inzicht in wat de gevolgen van hun daden zijn, zowel wat de misdaad zelf betreft als de gevolgen voor hun gezin. Te lang zijn gezinsinterventies in gevangenissen beschouwd als een slappe maatregel, zonder geloofwaardigheid of relevantie. Wij leveren nu het bewijs voor het tegenovergestelde. Er is een essentieel, causaal verband tussen gezinsinterventies en het terugdringen van de kans op recidive en het voorkomen dat kinderen in de voetstappen van hun ouders treden.” 

Bekijk de website van HMP Parc van G4S

^