Code Verantwoordelijk Marktgedrag

G4S heeft begin 2016 de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Wie werkt volgens deze code maakt zich hard voor gezonde marktverhoudingen, waarbij kwaliteit, goede werkomstandigheden en een passende prijs in balans zijn met elkaar. G4S benadrukt hiermee haar visie op duurzame kwaliteit, van de geleverde service én voor haar beveiligers.

In economisch mindere tijden is het begrijpelijk dat organisaties kiezen voor een lage(re) prijs. En omdat het grote aanbod een scherpe concurrentieslag afdwingt, worden de prijzen ook lager. Als gevolg hiervan zullen leveranciers hun investeringen zo scherp mogelijk willen neerzetten, wat uiteindelijk maar al te vaak neerkomt op een versobering van de arbeidsvoorwaarden en ‘omzeiling’ van de cao. Bijvoorbeeld door flexwerkers in te zetten. Zij bouwen geen pensioen op en hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, wat ze per saldo goedkoper maakt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

G4S wil deze neerwaartse spiraal een halt toeroepen, onder andere met de naleving van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De werkwijze was er al, maar G4S draagt deze visie nu nadrukkelijk uit en vraagt haar klanten en ketenpartners hetzelfde te doen. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt een moreel appel gedaan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde markt.

Duurzame relatie

Medewerkers van G4S bouwen een duurzame arbeidsrelatie op, omdat G4S gelooft dat dit de kwaliteit van en voor de beveiligers ten goede komt. Een duurzame relatie betekent immers dat de opgebouwde kennis behouden blijft en voor de medewerker zelf geeft het stabiliteit en zekerheid. Zo worden beveiligers niet de dupe van de concurrentiestrijd en kunnen klanten van G4S rekenen op een vakkundige service.

Terug naar overzichtspagina
^