G4S Match-It

Match-it! is een sponsorprogramma gericht op de ondersteuning en ontwikkeling van lokale goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Het internationale hoofdkantoor van G4S in Engeland bedacht Match-it! om de betrokkenheid van G4S-medewerkers hierbij te vergroten.

Medewerkers die op basis van een solide plan geld ophalen voor een goed doel, kunnen rekenen op de steun van hun werkgever: G4S verdubbelt het ingezamelde geld. Alle medewerkers van G4S over de hele wereld kunnen hiervoor een verzoek indienen bij Match-it! Op deze manier worden medewerkers gemotiveerd om zich bezig te houden met maatschappelijk zinvol werk. Tegelijkertijd bouwt G4S zo aan een betrokken relatie met haar medewerkers en lokale gemeenschappen.

Grote impact

Om aan Match-it! mee te kunnen doen, moeten aanvragen wel aan enkele criteria voldoen. Zo is het programma alleen bedoeld voor projecten binnen de lokale gemeenschap waarin een G4S-medewerker woont. Nationale of internationale goede doelen of liefdadigheidsorganisaties zijn hierbij uitgesloten. Ook moet de sponsoring een grote impact hebben op degenen die ermee worden geholpen en zijn de medewerkers zelf bij het initiatief betrokken.

Sport voor álle kinderen

Adrie de Munnik, projectcoördinator operationele processen bij G4S Aviation Security, was een van de medewerkers die een verdubbeling van het ingezamelde geld ontving via Match-it! Het gesponsorde initiatief van ‘zijn’ basketbalvereniging in Amsterdam-Noord maakt sporten toegankelijk voor alle jongeren. De vereniging helpt kinderen uit gezinnen met weinig financiële armslag en kinderen die fysiek en verstandelijk te goed zijn voor gehandicaptensport maar te slecht voor competitiesport, zoals autistische kinderen.

Laag contributiebedrag

De Munnik: ‘Door ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking kunnen sporten en meedoen aan competities, komen zij uit hun isolement. Maar we bieden schoolbasketbal aan voor álle basisscholen in Amsterdam-Noord. Hier zijn veel gezinnen met een laag inkomen en sporten is dan vaak niet haalbaar. Wij maken sport toegankelijk door een laag contributiebedrag. Dit kan omdat alle trainers en begeleiders vrijwillig werken en door steeds weer sponsors te zoeken.’

Terug naar overzichtspagina
^